Hos oss kan du rehabträna eller friskvårdsträna med din djur.

 

Vibrationsträning

Vibrationsträning är en träningsform som är väldigt ny inom hundträning ochZimba_vibra.jpg

 

-rehabilitering i Sverige. Metoden i sig är inte speciellt ny – den användes inom

idrottsvärlden och av astronauter redan på 60- och 70-talen. Behandling på

vibrationsplatta har en väldigt god effekt på många olika typer av skador/problem

och ger således en stor variation vad gäller friskvårds- och rehabiliteringsmöjligheter.

Träningsformen går ut på att musklerna arbetar till hundra procent och hur effektiv

metoden är, beror på vibrationernas frekvens. Plattan kan ställas in på styrkor mellan

5-30 hertz och effekterna av träningen blir olika beroende av frekvensen; vid låg

frekvens uppnås en mer avslappnande effekt vilket är positivt för till exempel stressade hundar.

Vid hög frekvens stimuleras sträckarreflexerna och muskulaturen aktiveras mer effektivt.Malte_pa_vibben.jpg

 
Med vibrationsträning stärker man hundens lednära muskulatur och det är den lednära

muskulaturen som avgör hundens kroppskontroll – en god kroppskontroll ger färre skador.

Andra positiva effekter med den här formen av träning är att den ger en ökad cirkulation i

hundens kropp och att bentätheten ökar utan att det sliter på lederna.

Vibrationsbehandlingar är en lämplig behandling för återhämtning efter hårdare träning/tävling.

 

Tänk på att: Avbokning sker minst 24 timmar innan bokad tid.  Avbokning efter den tiden debiteras/kryssas. 
stäng